DSC_4713

A Beautiful Day

A Beautiful Day Lindsie Pham – Photos by Da Mieu Photography // mail: damieuphotography@gmail.com // instagram: @da.mieu   Trong quá khứ dù chúng ta là ai, chúng ta làm gì, phía trước lúc nào cũng là tương lai. Học cách chấp nhận, học cách tha thứ, học cách bỏ qua. Yêu chính mình. Phía trên những…

DOUBLE EXPOSURE

Many people have asked me “How did you edit your pictures like that ?”, “Was it hard?”, “Where did you get these patterns and how did you come up with all these ideas and stuffs ?” etc… This is a very simple Photoshop skill. You can easily find the tutorials on the Internet (Google/ Pinterest/…