DSC_4713

A Beautiful Day

A Beautiful Day Lindsie Pham – Photos by Da Mieu Photography // mail: damieuphotography@gmail.com // instagram: @da.mieu   Trong quá khứ dù chúng ta là ai, chúng ta làm gì, phía trước lúc nào cũng là tương lai. Học cách chấp nhận, học cách tha thứ, học cách bỏ qua. Yêu chính mình. Phía trên những…